Identity management

Osvedčené riešenia pre centralizovanú správu užívateľov Atlassian Crowd a Jasig.

Ak má spoločnosť viac informačných systémov, je bežné, že jej zamestnanci majú pre každý z informačných systémov spravidla vlastný prístupový účet. Vo veľkých firmách a organizáciách s veľkým počtom zamestnancov potom môže vzniknúť zmätok daný rôznorodosťou aplikácií, počtom prístupových účtov a porušením integrity užívateľských práv. Tento stav môže mať pre organizáciu fatálne dôsledky z hľadiska prístupu užívateľov do systémov k údajom, ku ktorým by nemali mať prístup. Odpovede na tieto potreby ponúka software pre centralizovanú správu užívateľov, zvaný identity management systém.

Naša spoločnosť implementuje identity management systémy Atlassian Crowd a Jasig ako systémy pre centralizovanú správu užívateľov. Na základe požiadaviek zákazníka dokážeme posúdiť vhodnosť použitia jedného z týchto nástrojov a zákazníkovi odporučíme to najvhodnejšie riešenie.

Atlassian Crowd

Atlassian Crowd je nástroj pre centralizovanú správu užívateľov a ich autorizácií a autentizácií pri prihlasovaní do firemných aplikácií pomocou jedného účtu. Informácie o užívateľoch môžu byť uložené v Active Directory, LDAP alebo v databáze Crowdu. Hromadné oprávnenia možno udeliť všetkým aplikáciám z jedného miesta – či sa už jedná o nástroje Atlassian, CRM, ERP, Google aplikácie, či ostatnej firemnej aplikácie integrovanej pomocou vlastných či predpripravených konektorov. Atlassian Crowd poskytuje webové užívateľské rozhranie prístupné odkiaľkoľvek. Atlassian Crowd poskytuje podporu pre SSO (single sign-on). Po prihlásení do jednej aplikácie Vás Crowd automaticky prihlási do ostatných firemných aplikácií.

Atlassian Crowd poskytuje predpripravené konektory napr. pre Google Apps, Sugar CRM, MediaWiki, Drupal, a ďalšie aplikácie. Integrovať Crowd s firemným softwarom je veľmi jednoduché.

Výhody Crowd

  • Centralizovaná správa užívateľov pomocou jednotnej administračnej konzoly.
  • Single sign-on – užívatelia sa identifikujú iba raz a sú automaticky prihlásení aj do ostatných aplikácií.
  • Vie pracovať s Active Directory, LDAP, eDirectory, databázou.
  • Integrácia všetkých aplikácií pomocou REST API.

Jasig

Jasig je voľne dostupný nástroj pre centrálnu správu užívateľom, ktorý možno ľahko prispôsobiť a integrovať do cieľového prostredia. Jasig poskytuje knihovňu pre integráciu pre platformy Java, .Net, PHP, Perl, Apache. Jasig poskytuje predpripravené prepojenie so systémami ako uPortal, Sakai, BlueSocket, TikiWiki, Mule, Liferay, Moodle a ďalšími.

Prečo si nás vybrať

  • Pracujeme na sebe. Nič nás nezastaví.
  • Držíme slovo. Vždy a za každú cenu.
  • Hráme ako tím. Jeden za všetkých a všetci za jedného.
  • Zmeny sú príležitosťou, nie prekážky.
  • Dôvera a lojalita je základ pevného vzťahu.
  • Vytvárame prostredie založené na ľuďoch.

Přihlašte se k odběru novinek

A neunikne vám žádná novinka ze světa MoroSystems