Prevádzka a rozvoj aplikácií

Nasadením hotového riešenia do produkčného prostredia naša práca nekončí. Aby mohlo softwarové riešenie plniť svoju funkciu a prinášalo jeho užívateľom úžitok, musíme zaistiť jeho dostupnosť, správu, rozvoj a aktuálnosť údajov. Spravujeme systémy našich zákazníkov a garantujeme im kvalitu poskytovaných služieb.

Správa a rozvoj aplikácií

Naše služby poskytujeme formou servisnej podpory v režime 8/5 a 24/7, prípadne podľa špecifických požiadaviek našich zákazníkov. Servisnú podporu poskytujeme zákazníkom za podmienok definovaných servisnou zmluvou.

Servisná zmluva definuje

  • Úroveň a kvalitu poskytovaných služieb.
  • Spôsob riešenia incidentov, tzn. chýb, ktoré znižujú dohodnutú úroveň kvality danej služby.
  • Komunikačnú maticu a zodpovednosti jednotlivých zmluvných strán.

V rámci servisnej podpory definujeme balíček hodín, ktoré zákazník môže v jednom mesiaci využiť na správu a rozvoj svojho systému. Tento balíček poskytujeme za zvýhodnenú cenu. Hodiny odpracované nad rámec objednaného balíčku účtujeme podľa platného cenníku.

V prípade, že so zákazníkom nemáme zjednanú servisnú zmluvu, všetky chyby systému podliehajúce zjednanej záruke sú riešené formou štandardného reklamačného riadenia.

Prevádzka a monitoring aplikácií

Aplikácie prevádzkujeme na našich serveroch či serveroch našich zákazníkov. Za účelom prevádzky aplikácií v našej réžii máme vytvorený privátny cloud, ktorý aplikáciám zaisťuje dostatok systémových prostriedkov pre ich beh, vysokú dostupnosť a škálovateľnosť.

Aplikácie, ktoré prevádzkujeme, sú pod neustálou kontrolou a monitoringom. Automatický monitoring zaisťujeme pomocou systému Zabbix, ktorý nás včas upozorní v prípade, že sa so systémom deje niečo neplánované. Naši inžinieri sú potom najneskôr v dohodnutých reakčných dobách pripravení sa týmito incidentmi zaoberať a riešiť situácie, ktoré nastali.

Privátny cloud aj naše servery spravuje, prevádzkuje a monitoruje firma OldanyGroup, s.r.o., ktorá je špecialistom na správu serverov a virtualizácií. Naše servery sú umiestené na chrbticovej sieti s výbornou konektivitou do Českej republiky aj do celého sveta.

Správa a prevádzka aplikácií tretích strán

Prevádzkujeme aplikácie a systémy tretích strán, pre ktoré zaisťujeme servis, rozvoj a prevádzku podľa servisnej zmluvy. Pre viac informácií nás kontaktujte.

Prečo si nás vybrať

  • Pracujeme na sebe. Nič nás nezastaví.
  • Držíme slovo. Vždy a za každú cenu.
  • Hráme ako tím. Jeden za všetkých a všetci za jedného.
  • Zmeny sú príležitosťou, nie prekážky.
  • Dôvera a lojalita je základ pevného vzťahu.
  • Vytvárame prostredie založené na ľuďoch.

Přihlašte se k odběru novinek

A neunikne vám žádná novinka ze světa MoroSystems