Outsourcing vývoja software

Naše tímy skúsených vývojárov vám pomôžu efektívne realizovať softwarové projekty na platforme Java EE. Ľahko tak prekonáte problémy plynúce z nedostatku vlastného kvalifikovaného personálu alebo napätých termínov dodania.

Kedy využiť outsourcing

 • Nemáte dostatok vlastných zamestnancov so znalosťami a skúsenosťami s vývojom a riadením projektov.
 • Musíte dodržať termín dodania a potrebujete posilniť vaše stávajúce kapacity o špičkových odborníkov, ktorí sú okamžite schopní pomôcť s dokončením projektu.
 • Máte obavy alebo už ste obeťou nekontrolovane rastúcich nákladov na vývoj.
 • Potrebujete sa venovať svojej hlavnej práci, ktorá nespočíva vo vývoji softwaru.

Výhody outsourcingu

 • Zaručená
  kompetencia

  Dielo realizujú skúsení odborníci. Vy sa môžete venovať kľúčovým otázkam vášho podnikania.

 • Naša
  zodpovednosť

  My máme zodpovednosť za realizáciu diela. Vy dostanete kompletné riešenie.

 • Výdaje pod
  kontrolou

  Cena kompletnej realizácie diela je stanovená vopred a nie je priebežne navyšovaná.

 • Minimalizácia
  nákladov

  Platíte iba to, čo odoberiete. Nemusíte sa starať o vlastné ľudské zdroje, vývojové a pracovné prostredie a ďalšie režijné náklady.

Naša špecializácia

Špecializujeme sa na Java/JEE a JavaScript. Máme špičkové skúsenosti s vývojom aplikácií a portletov založených na HTML5, Vaadin, Spring Framework, Hibernate, PostgreSQL/Oracle DB a Liferay portále. Naše aplikácie navrhujeme a výkonnostne optimalizujeme tak, aby zvládli až 150 mil. užívateľov. Z JavaScriptu ovládáme jQuery, DOJO, Ext JS a Angular JS.

Špecializujeme sa na Spring Framework, Vaadin, HTML5, Hibernate, Liferay portál

Pri našej práci sme sa stretli so stovkami rôznych technológií a nástrojov, ktoré sme ovládli a použili v praxi, ako sa môžete presvedčiť v našich referenciach.

Modely dodávky služieb

Projekty, ktoré realizujeme sú unikátne nielen svojím obsahom, ale často tiež spôsobom našej práce, ktorú sa snažíme prispôsobiť potrebám našich zákazníkov a projektu. Postupom času sa nám vyprofilovali nasledujúce modely spolupráce, ktoré nám umožňujú plniť očakávania a šetria náklady naše i našich zákazníkov.

Zahájenie spolupráce

Správne zahájenie projektu a spolupráce je z našich skúseností jednou z najdôležitejších fázy realizácie projektu. Pre zjednodušenie celého procesu sme v tejto fáze pripravení pracovať na pracovisku zákazníka pre zoznámenie sa s projektom, spustenia prostredia, preniknutie do domény a naviazanie komunikačných liniek a vzťahov. Následne kooperácia prechádza do jedného z nižšie uvedených modelov spolupráce. Doba pre zaučenie sa pohybuje okolo dvoch týždňov podľa potrieb projektu a zákazníka, ktorému sme schopní sa prispôsobiť.

Offshore model

Všetky práce sú prevádzané vzdialene z našich vývojových centier v Brne, v Hradci Králové a v Bratislave. Projektový líder je v neustálom kontakte so zákazníkom, ktorý na prácu vzdialene dohliada. Projektový líder je zodpovedný za preberanie práce od zákazníka,  zadávaním úloh nášmu tímu a zaistením kvality našich výstupov.

Tento typ spolupráce je vhodný pre projekty všetkých veľkostí. Offshore model šetrí náklady na pracovné miesta v priestoroch zákazníka a vďaka pokročilým možnostiam komunikácie na diaľku je zaistený dostatok kvalitnej komunikácie pre korektný priebeh realizácie projektov a služieb. Projektový líder sa osobne zúčastní projektových porád a riadiaceho výboru projektu a je na pracovisku zákazníka k dispozícií podľa potreby. V prípade potreby je na pracovisku zákazníka k dispozícií celý tím.

Projektový líder onsite u zákazníka

Projektový líder je súčasťou tímu zákazníka priamo na jeho pracovisku. Vývojové práce sú potom prevádzané vzdialene z našich vývojových centier. Projektový líder na pracovisku zákazníka zaisťuje podklady pre prácu nášho tímu a garantuje naše výstupy. Vďaka neustálej prítomnosti v tíme zákazníka má projektový líder všetky údaje, ktoré ku svojej práci potrebuje a vďaka ktorým môže efektívne riadiť náš tím pracujúci vzdialene.

Táto spolupráca je podľa našich skúseností vhodná hlavne v situáciách, v ktorých nie je jasne dané zadanie a projektový líder sa podieľa spoločne s ďalšími pracovníkmi zákazníka na jeho definícií, prípadne v situáciách, kedy projektový líder riadi nie len náš tím, ale tiež tím zákazníka.

Onsite model

Projektový líder aj vývojový tím či jeho časť pracuje priamo na pracovisku zákazníka. V prípade časti tímu, ktorá pracuje vzdialene, sú práce vykonávané z našich vývojových centier. Projektový líder je zodpovedný za zadávanie úloh nášmu tímu a garantuje kvalitu našej dodávky.

Táto forma spolupráce sa nám osvedčila hlavne v situáciách, v ktorých bola nutná intenzívna komunikácia viacerých členov nášho tímu s tímom zákazníka, prípadne v situáciách, kedy zákazník disponoval unikátnym zariadením, ktoré bolo pri vývoji potrebné a ktoré bolo k dispozícií iba na jeho pracovisku a nebolo možné ho presunúť do našich vývojových centier.

Fix time / Fix price model

Naše služby poskytujeme v režime pevne stanovenej ceny na základe pevne stanoveného rozsahu práce, ktorý strávime na projekte či pri poskytovaní služieb. Cenové kalkulácie stanovujeme na základe špecifikácie a návrhu systému, ktorý má byť predmetom implementácie či služby. V prípade, že táto špecifikácia nie je k dispozícií, zákazníkom odporúčame, že pre nich túto špecifikáciu a návrh systému pripravíme a na jej základe stanovíme presnú kalkuláciu na implementáciu dopytovaného systému.

Time & Material model

V prípade, že sa zákazník rozhodne na špecifikácií pracovať postupne a my nie sme schopní vopred stanoviť cenu implementácie projektu, odporúčame našim zákazníkom využiť model Time & Material, v ktorom zákazníci hradia naše služby na základe výkazov práce, ktoré pre nich pravidelne spracovávame.

Prečo si nás vybrať

 • Pracujeme na sebe. Nič nás nezastaví.
 • Držíme slovo. Vždy a za každú cenu.
 • Hráme ako tím. Jeden za všetkých a všetci za jedného.
 • Zmeny sú príležitosťou, nie prekážky.
 • Dôvera a lojalita je základ pevného vzťahu.
 • Vytvárame prostredie založené na ľuďoch.

Přihlašte se k odběru novinek

A neunikne vám žádná novinka ze světa MoroSystems