Service desk / Help desk

Service desk / Help desk je jednotné kontaktné miesto, skrz ktoré užívatelia služieb komunikujú s poskytovateľom služieb. Užívatelia nemusia pátrať, na koho sa majú v akom prípade obrátiť či premýšľať, akým spôsobom získajú relevantné informácie.

Service desk poskytuje firmám a organizáciám prehľad o všetkých požiadavkách, ktoré je nutné vyriešiť. Tieto požiadavky nie sú v e-mailových schránkach jednotlivých pracovníkov, ale na jednom mieste a zoradené podľa priority k riešeniu.

Hlavné vlastnosti Service desku

 • Jednoduché a prehľadné užívateľské rozhranie ako pre užívateľov služby, tak pracovníkov technickej podpory
 • Katalóg poskytovaných služieb
 • Prehľad evidovaných požiadaviek podľa priority ich realizácie
 • Informácie o reakčných dobách na zahájenie riešenia a vyriešenia požiadaviek
 • Nástroje na prispôsobenie Service desku / Help desku potrebám organizácie
 • Pokročilý reporting

Service desk je užívateľom k dispozícií pre hlásenie incidentov, chýb aj nových požiadaviek a je jednotným užívateľským rozhraním pre všetky ostatné procesy a činnosti v oblasti prevádzky služieb. Užívatelia prostredníctvom neho hlásia problémy a požiadavky a sú mu tu poskytované relevantné a presné informácie k daným prípadom.

Zavedením nástroja pre riadenie Service desku / Help desku organizácia získa 100% kontrolu nad realizáciou požiadaviek v definovaných reakčných dobách, schopnosť merať a zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb a ich efektivitu.

Po zavedení nástroja pre riadenie Service desku / Help desku sa Vám nestane, že nevyriešite niektorú z požiadaviek Vašich zákazníkov v dohodnutej dobe, pretože ste o nej nevedeli alebo nepoznali jej prioritu. Zavedenie Service desku vedie k určeniu jasnej zodpovednosti za riešenie požiadaviek, ktoré budete schopní riešiť v termíne a perfektnej kvalite.

V MoroSystems sa zaoberáme implementáciou Atlassian JIRA Service desku do organizácií a firiem ako nástroja na riadenie technickej podpory, administratívnej podpory, podpory poskytovania služieb, apod.

Atlassian JIRA Service Desk

Atlassian JIRA Service Desk je podnikový nástroj na riadenie technickej podpory. JIRA Service Desk je vhodný pre firmy a organizácie zo všetkých priemyslových odvetví a plne vyhovuje požiadavkám na kvalitnú Service desk / Help desk podľa štandardu ITIL.

Príklady implementácie Atlassian JIRA Service Desk

 • Riadenie technickej podpory
 • Riadenie administratívnej podpory
 • Riadenie správy budov a zariadení
 • Podpora riadenia služieb podľa servisnej zmluvy

Prečo si nás vybrať

 • Pracujeme na sebe. Nič nás nezastaví.
 • Držíme slovo. Vždy a za každú cenu.
 • Hráme ako tím. Jeden za všetkých a všetci za jedného.
 • Zmeny sú príležitosťou, nie prekážky.
 • Dôvera a lojalita je základ pevného vzťahu.
 • Vytvárame prostredie založené na ľuďoch.

Přihlašte se k odběru novinek

A neunikne vám žádná novinka ze světa MoroSystems