Nástroj na riadenie marketingového procesu eBay

Nástroj na riadenie marketingového procesu eBay postavený na Atlassian JIRA pre zvýšenie efektivity realizácie marketingových kampaní o 30%.

Charakteristika zákazníka

Spoločnosť eBay je jednou z najväčších e-commerce spoločností na svete. Celosvetovo zamestnáva približne 35 tisíc zamestnancov.

eBay sa zameriava na internetové online aukcie. Prostredníctvom portálu eBay.com možno predávať prakticky akýkoľvek tovar. Okrem klasického aukčného „prihadzovania“ možno využiť možnosť „Buy It Now“, čo znamená kúpiť tovar okamžite za stanovenú cenu. Okrem ponuky tovarov od koncových užívateľov, eBay ponúka tovar od pôvodných výrobcov tovaru a retailových reťazcov. K plateniu za vybraný tovar sa využíva takmer výhradne systém PayPal. eBay aktuálne registruje cca 150 miliónov aktívnych zákazníckych účtov.

Od roku 2008 pôsobí v Českej republike tzv. Center of Excellence, analytické a marketingové centrum pre európsky a ázijský trh. Pražská pobočka procesuje marketingové kampane a zaoberá sa analýzou údajov.

Ciele a prínosy projektu

V rámci zefektívnenia a konsolidácie interných procesov sa Center of Excellence v Prahe rozhodlo pre nasadenie uceleného nástroja pre procesing jednotlivých marketingových požiadaviek.

Dnes celý proces realizácie marketingovej kampane od zadania po realizáciu a vyhodnotenie trvá v priemere niekoľko týždňov. Na procese sa zúčastňujú ako interní zamestnanci, tak aj externé agentúry z celej Európy. Aktuálne sú v jednotlivých tímoch využívané proprietárne nástroje a emailové zadania bez uceleného náhľadu cez jednotlivé požiadavky. Jednotlivé zainteresované strany nemajú aktuálny prehľad, v akom stave sa ich kampaň práve nachádza. Nedôjde k oneskoreniu? Sú dodané grafické podklady v poriadku? Kedy mám najneskôr na kampani začať pracovať? Je k dispozícií dostatok ľudských zdrojov pre realizáciu mojej vianočnej kampane?

Pre vyriešenie týchto potrieb a sprehľadnenie celého procesu došlo k rozhodnutiu využiť platformy JIRA ako základného stavebného prvku celého procesu. eBay celosvetovo JIRU využíva. Preto bolo rozhodnutie veľmi „jednoduché“.

Realizácia projektu

Vzhľadom k vysokým nárokom na užívateľské rozhranie a predpokladanému veľkému počtu vlastných atribútov, bolo už na začiatku projektu rozhodnuté, že všetky špecifické požiadavky zákazníka budú realizované v samostatnom rozširujúcom pluginu.

Pre zadávanie jednotlivých požiadaviek bolo nutné naprogramovať kompletne nové formuláre vrátane prípravy špecifických pracovných plôch pre jednotlivé tímy.

Rozširujúci plugin pre eBay tiež implementuje rozsiahle užívateľské workflow s desiatkami prechodov a niekoľkými sto užívateľskými atribútmi. Vlastné marketingové kampane sú založené predovšetkým na práci s jednotlivými grafickými podkladmi (bannery a marketingové newslettery). Tieto grafické podklady sú dodávané externými agentúrami a sú opatrené špecifickými metadátami a je nutné ich verziovanie. Pre tieto potreby bolo nutné kompletne prepísať mechanizmus správy súborov v JIRA a rozšíriť ich možnosti.

Pre korektné a hlavne optimálne plánovanie realizácie kampaní bolo nutné implementovať modul pre planing ľudských zdrojov cez všetky zúčastnené tímy. Pre vizuálnu kontrolu optimálnej vyťaženosti tímov boli doplnené JQuery grafy, ktoré porovnávajú dostupnú kapacitu tímov vs. kalkulovanú náročnosť kampaní.

Európske marketingové oddelenie aktuálne využíva túto modifikovanú verziu JIRA od 07/2014. Už prvé reakcie od užívateľov boli veľmi pozitívne a sú plánované ďalšie rozšírenia. Celý proces sa postupne dopĺňa o ďalšie funkčnosti a zlepšenia, ktoré umožnia skrátiť proces realizácie kampane o cca 30%. Užívateľský plugin JIRA pre eBay nahradil neefektívnu emailovú komunikáciu a ďalší legacy software.

Staňte sa naším klientom
Kontakt
Začnite pre nás pracovať
Kariéra

Prečo si nás vybrať

  • Pracujeme na sebe. Nič nás nezastaví.
  • Držíme slovo. Vždy a za každú cenu.
  • Hráme ako tím. Jeden za všetkých a všetci za jedného.
  • Zmeny sú príležitosťou, nie prekážky.
  • Dôvera a lojalita je základ pevného vzťahu.
  • Vytvárame prostredie založené na ľuďoch.

Přihlašte se k odběru novinek

A neunikne vám žádná novinka ze světa MoroSystems