Podporujeme

Vieme, že na Zemi nie sme sami, a preto sa podľa toho chováme. Vyhľadávame projekty, ktoré podľa nás majú zmysel a snažíme sa ich rôznymi cestami podporovať. V minulých rokoch sme podporili projekty zamerané na choré a handicapované deti, na telesnú, spoločenskú a kultúrnu výchovu a šport detí.

Nadační fond KOMETA

Programujeme a baví nás to. Sme v tom dobrí a dokážeme tým pomôcť ostatným. Venovali sme náš čas, schopnosti a vedomosti a pomohli sme na svet mobilnej aplikácii s názvom „Komunikační deník„, ktorá funguje ako alternatíva bežnej komunikácie u osôb so zníženou komunikačnou schopnosťou. Nadační fond KOMETA okrem iného podporuje rodiny, ktorých deťom do života vstúpila diagnóza poruchy autistického spektra – PAS (známejší pod pojmom autizmus). Táto aplikácia však pomáha všade tam, kde existujú akékoľvek problémy s verbálnou komunikácií – DMO, Downov syndróm, dysfázia, afázia pod.

Ano, ANO

Občianske združenie Ano, ano sa od ostatných odlišuje tým, že pomoc vníma ako nástroj a nie ako cieľ. Proces darovania zahrňuje darcov do role trénera, vzoru, motivátora. Nakoľko deťom zo sociálne problematického prostredia často vzor chýba, tak táto rola ovplyvňuje ďalší vývoj v oblasti osobnej zodpovednosti za seba, svoje chovanie a voči svojmu okoliu. Združenie realizuje dva projekty. Projekt SEN, vďaka ktorému sú plnené rôzne sny detí z detských domovov, deťom so zdravotným alebo sociálnym handicapom alebo deťom z pestúnskych rodín. Projekt „Ano sport pomáha“ podporuje hlavne športové aktivity sociálne handicapovaných detí. Tomuto združeniu prispievame finančnou čiastkou.

Český červený kríž

Nie len niekomu pomôcť, ale naučiť niekoho pomáhať druhým, to je umenie. Preto sme prispeli Českému červenému krížu na vydanie publikácie Prvá pomoc nie je veda, ktorú vydal v spolupráci s IV-Nakladatelství s.r.o. Táto publikácia slúži ku vzdelaniu detí v oblasti prvej pomoci. Je spracovaná zábavnou formu a okrem prvej pomoci prináša deťom aj hádanky a kvízy. Túto publikáciu si môžete prehliadnuť aj na webe Českého červeného kríža.

Centrum Bazalka

Poslaním Centra BAZALKA je pomáhať rodinám so starostlivosťou o deti s ťažkým kombinovaným postihnutím. Snaží sa uľahčiť životnú situáciu týmto rodinám a dať priestor pre ich zdravý chod. Starostlivosť prebieha v rodinnej atmosfére pri zachovaní individuálneho prístupu, ktorý zohľadňuje špecifické potreby každého dieťaťa. Toto centrum sme podporili finančným darom.

Život deťom

Finančnou čiastkou sme prispeli občianskemu združeniu Život deťom, ktoré pomáha chorým deťom v rámci celej Českej republiky. Predovšetkým sa snaží pomáhať detským oddeleniam nemocníc, ústavom pre handicapované deti, ústavom sociálnej starostlivosti, detským stacionárom, detským domovom aj jednotlivým žiadateľom.

Telovýchovná jednota sokol Vísky

Nie len programovaním živý je človek. Týmto heslom sa riadime, keď sa okrem finančných darov zúčastníme s tímom zostaveným z našich zamestnancov turnaja v minifutbale, ktorý každoročne poriada Tělovýchovná jednota sokol Vísky. Tá svojou činnosťou podporuje telesnú, kultúrnu a spoločenskú výchovu detí, mládeže a voľnočasové aktivity. Táto organizácia svojou činnosťou tiež zaisťuje všetko kultúrne a športové dianie v obci.

Prečo si nás vybrať

  • Pracujeme na sebe. Nič nás nezastaví.
  • Držíme slovo. Vždy a za každú cenu.
  • Hráme ako tím. Jeden za všetkých a všetci za jedného.
  • Zmeny sú príležitosťou, nie prekážky.
  • Dôvera a lojalita je základ pevného vzťahu.
  • Vytvárame prostredie založené na ľuďoch.

Kariéra Hľadáme talentovaných kolegov na pozície Java EE programátorov, analytikov a tím lídrov. Pridajte sa k nám

Přihlašte se k odběru novinek

A neunikne vám žádná novinka ze světa MoroSystems